A-Agro

Vitajte!

Spoločnosť A-Agro, s.r.o. úspešne pôsobí na slovenskom trhu už niekoľko rokov. Medzi jej hlavné činnosti patrí rastlinná a živočíšna výroba a na to nadväzujúce poskytovanie poľnohospodárskych služieb.
Formálne spoločnosť A-Agro, s.r.o. síce existuje len niekoľko rokov, vychádza však z dlhej rodinnej tradície a využíva skúsenosti nadobudnuté za niekoľko desaťročí poľnohospodárskej činnosti na južnom Slovensku.
Každým rokom spoločnosť rozširuje výmeru poľnohospodárskej pôdy, či už kúpou alebo jej prenájmom. V roku 2015 hospodári spoločnosť na 78 hektároch poľnohospodárskej pôdy predovšetkým v katastrálnom území obce Belá. Vďaka pozitívnym výsledkom bola spoločnosť nepretržite schopná plniť svoje záväzky a platiť nájomné riadne a načas.